18 05, 2017

Now Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2019-01-23T11:45:46+00:00Mayıs 18th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , |Yorum yok

Sözdizimi Now() Parametreler Herhangi bir parametre kullanilmasina gerek yoktur, gunun tarihini saat 12.00 olarak verir, guncel tarih degeri uzerinden yapilan islemlerde kullanisli bir fonksiyondur. Örnekler =Now ( ) Bugunun tarih degerini verecektir =Now ( ) -2 Iki gun oncesinin degerini verecektir. =Now ( ) +2 Iki gun sonrasinin degerini verecektir.

14 02, 2017

Month Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-02-14T14:23:08+00:00Şubat 14th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi MONTH(<TarihZaman>) Ay bilgisini 1 ile 12 arasinda bir sayi olarak verir. Parametreler Tarih/Zaman: 02/14/2018 veya February,14 2018 seklinde tarih değeri Örnekler =MONTH ( "February 14, 2017 20:51" ) 2 sonucunu doğuracaktır. =MONTH ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin dakika değerini türetir.

13 02, 2017

Minute Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-02-13T17:13:24+00:00Şubat 13th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi MINUTE() Dakikayı bilgisini 1 ile 59 arasinda bir sayi olarak verir. Parametreler Tarih/Zaman: 16:48:00 veya 4:48 PM gibi bir datetime değeri. Örnekler =MINUTE ( "January 15, 2017 20:51" ) 51 sonucunu doğuracaktır. =MINUTE ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin dakika değerini türetir.

15 01, 2017

Hour Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-15T19:57:12+00:00Ocak 15th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi HOUR(<Zaman>) Saati 0 (0:00) ile 23 (23:00) arasında bir sayı olarak döndürür. Parametreler Zaman: 16:48:00 veya 4:48 PM gibi bir datetime değeri. Örnekler =HOUR ( "January 15, 2017 20:51" ) 20 sonucunu doğuracaktır. =HOUR ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin saat değerini türetir.

13 01, 2017

EOMONTH Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-13T15:48:10+00:00Ocak 13th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , |Yorum yok

Sözdizimi EOMONTH (<Tarih>, <AY>) Önceki yahut sonraki ayların son günlerinin tarihini verebilen işlevdir. 1 Mart 1900'den önceki ve 31 Aralık 9999'dan sonraki tarihler geçerli değildir. Parametreler Tarih: Tarih ve saat biçimşnde girilebilen öncesi yahut sonrası alınacak tarih bilgisidir. AY: Kaç ay öncesi yahut kaç ay sonrasının bulunacağı belirleyen sayıdır. Ondalık biçimde verilirse yuvarlama yapılarak tam sayıya dönüştürülür ve sonrasında hesaplama yapılır. Örnekler =EOMONTH ( "March 3, 2017", 1.5 ) 2 ay yukarı yuvarlanacağından 31 Mayıs 2017 sonucunu türetecektir. =EOMONTH ( "March 3, 2017", -1.5 ) 2 ay aşağıya yuvarlanacağından 31 Ocak 2017 sonucunu türetecektir.

13 01, 2017

EDATE Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-13T15:26:21+00:00Ocak 13th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi EDATE(<Tarih>, AY) Fonksiyona konu olan tarihe AY eklemek yahut çıkarmak için kullanılır. Parametreler Tarih: Başlangıç tarihini gösteren tarih saat biçiminde olan tarih verisi yahut bu tarihin metin verisidir. AY: Başlangıç tarihinin öncesinde yahut sonrasındaki ayı bildiren negatif yada pozitif yönlü rakamdır. Örnekler =EDATE ( "2017-01-29", 1 ) =EDATE ( "2017-01-30", 1 ) =EDATE ( "2017-01-31", 1 ) Yukarıdaki tarihlerin 3'ü de 28-02-2017 sonucunu doğuracaktır. =EDATE ( [İşlem Tarihi], 3 ) Gibi bir fonksiyon ise işlem tarihinden 3 ay sonrasındaki bir vade tarihini bulmak için kullanılabilir.

13 01, 2017

DAY Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-13T14:08:34+00:00Ocak 13th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi DAY(<Tarih>) Ayın gününü belirtmek üzere 1 ile 31 arasında bir sayı döndürür. Parametreler Tarih: Tarih ve saat biçiminde bir tarih veya tarihin metin biçiminde gösterimidir. Örnekler =DAY ( 1/28/2017 ) 28 sonucunu doğuracaktır. =DAY ( "1/28/2017" ) 28 sonucunu doğuracaktır. =DAY ( "1-28-2017" ) 28 sonucunu doğuracaktır. =DAY ( "January 28 2017" ) 28 sonucunu doğuracaktır. =IF ( DAY ( [Tarih] ) = 28, "Merhaba", "" ) ayın 28'i ise Merhaba değilse herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.

13 01, 2017

DATEVALUE Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-13T09:13:53+00:00Ocak 13th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATEVALUE() Parametreler Tarih_Metni: Metin olarak varinizde bulunan tarihsel veridir. Bölgesel ayarlarınıza göre yazılmış olması gerekir. Örnekler =DATEVALUE ( "1/12/2017" )  Fonksiyonun sonucu bölgesel ayarlarınız bazında Ocak 12 2017 yahut Aralık 1 2017 olarak sonuc verecektir.

12 01, 2017

DATEDIFF Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-12T16:10:28+00:00Ocak 12th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATEDIFF(Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Süre) İki tarih arasındaki farkı, farklı zaman cinsleri değerinden bulan fonksiyondur. Parametreler Başlangıç Tarihi: Farkları alınmak istenen tarihlerin küçük olanıdır. Saat, dakika gibi zaman değerlerini içerebilir. Bitiş tarihi değerinden büyük olamaz. Bitiş Tarihi: Farkları alınmak istenen tarihlerin büyük olanıdır. Saat, dakika gibi zaman değerlerini içerebilir. Başklangıç tarihi değerinden küçük olamaz. Süre: Sonucun hesaplanacağı zaman birimi seçimidir. Sonuç tam sayı bir değer olacağından yapılan seçim gayet önemlidir. Örnekleri incelediğinizde daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Seçilebilecek paramaetreler aşağıdaki gibidir; SECOND (Saniye) MINUTE (Dakika) HOUR (Saat) DAY (Gün) WEEK (Hafta) MONTH (Ay) QUARTER (Çeyrek) YEAR (Yıl) Örnekler Takvim[Tarih] 2012-12-31 23:59:59 2013-01-01 00:00:00 Yukarıdaki tarih ve zaman bilgilerine

12 01, 2017

DATE Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-12T11:04:40+00:00Ocak 12th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATE(Yıl, Ay, Gün) Parametreler YIL: Yıl bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır. 1 ile 4 basamak olabilir. 1 Mart 1900 tarihinden itibaren başlar. Başka bir deyişle yıl bilgisine sıfır verirseniz yılınız 1900 olacaktır. Negatif bir sayı girildiginde #VALUE! hatası alırsınız. AY: AY bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır. Genelde "1" ile "12" arasındaki rakamlar kullanılarak ilgili aylar temsil edilir. 1 - Ocak, 2 - Şubat gibi. 12'den büyük bir sayı verildiğinde ise sayınızın 12'ye olan mod'u AY olacaktır. Örneğin 18 girildiğinde YIL bilgisi 1 artacak ve AY bilgisi 6 olacaktır. Sıfır'dan küçük bir rakam girildiğinde de mantık aynı şekildedir. -5 girdiğinizde YIL bilgisi 1 azaltılacak