Veri Analizi İfadeleri (DAX – Data Analysis Expressions), Microsoft SQL Server Analiz Hizmetleri, Excel ve Power BI Masaüstü’nde formüller ve ifadeler oluşturmak üzere birleştirilebilen işlevlerin ve operatörlerin bir kümesidir.

18 05, 2017

Now Fonksiyonu (DAX)

By |2019-01-23T11:45:46+00:00Mayıs 18th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , |Yorum yok

Sözdizimi Now() Parametreler Herhangi bir parametre kullanilmasina gerek yoktur, gunun tarihini saat 12.00 olarak verir, guncel tarih degeri uzerinden yapilan islemlerde kullanisli bir fonksiyondur. Örnekler =Now ( ) Bugunun tarih degerini verecektir =Now ( ) -2 Iki gun oncesinin degerini verecektir. =Now ( ) +2 Iki gun sonrasinin degerini verecektir.

14 02, 2017

Month Fonksiyonu (DAX)

By |2017-02-14T14:23:08+00:00Şubat 14th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi MONTH(<TarihZaman>) Ay bilgisini 1 ile 12 arasinda bir sayi olarak verir. Parametreler Tarih/Zaman: 02/14/2018 veya February,14 2018 seklinde tarih değeri Örnekler =MONTH ( "February 14, 2017 20:51" ) 2 sonucunu doğuracaktır. =MONTH ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin dakika değerini türetir.

13 02, 2017

Minute Fonksiyonu (DAX)

By |2017-02-13T17:13:24+00:00Şubat 13th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi MINUTE() Dakikayı bilgisini 1 ile 59 arasinda bir sayi olarak verir. Parametreler Tarih/Zaman: 16:48:00 veya 4:48 PM gibi bir datetime değeri. Örnekler =MINUTE ( "January 15, 2017 20:51" ) 51 sonucunu doğuracaktır. =MINUTE ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin dakika değerini türetir.

15 01, 2017

Hour Fonksiyonu (DAX)

By |2017-01-15T19:57:12+00:00Ocak 15th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi HOUR(<Zaman>) Saati 0 (0:00) ile 23 (23:00) arasında bir sayı olarak döndürür. Parametreler Zaman: 16:48:00 veya 4:48 PM gibi bir datetime değeri. Örnekler =HOUR ( "January 15, 2017 20:51" ) 20 sonucunu doğuracaktır. =HOUR ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin saat değerini türetir.

13 01, 2017

EOMONTH Fonksiyonu (DAX)

By |2017-01-13T15:48:10+00:00Ocak 13th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , |Yorum yok

Sözdizimi EOMONTH (<Tarih>, <AY>) Önceki yahut sonraki ayların son günlerinin tarihini verebilen işlevdir. 1 Mart 1900'den önceki ve 31 Aralık 9999'dan sonraki tarihler geçerli değildir. Parametreler Tarih: Tarih ve saat biçimşnde girilebilen öncesi yahut sonrası alınacak tarih bilgisidir. AY: Kaç ay öncesi yahut kaç ay sonrasının bulunacağı belirleyen sayıdır. Ondalık biçimde verilirse yuvarlama yapılarak tam sayıya dönüştürülür ve sonrasında hesaplama yapılır. Örnekler =EOMONTH ( "March 3, 2017", 1.5 ) 2 ay yukarı yuvarlanacağından 31 Mayıs 2017 sonucunu türetecektir. =EOMONTH ( "March 3, 2017", -1.5 ) 2 ay aşağıya yuvarlanacağından 31 Ocak 2017 sonucunu türetecektir.

13 01, 2017

EDATE Fonksiyonu (DAX)

By |2017-01-13T15:26:21+00:00Ocak 13th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi EDATE(<Tarih>, AY) Fonksiyona konu olan tarihe AY eklemek yahut çıkarmak için kullanılır. Parametreler Tarih: Başlangıç tarihini gösteren tarih saat biçiminde olan tarih verisi yahut bu tarihin metin verisidir. AY: Başlangıç tarihinin öncesinde yahut sonrasındaki ayı bildiren negatif yada pozitif yönlü rakamdır. Örnekler =EDATE ( "2017-01-29", 1 ) =EDATE ( "2017-01-30", 1 ) =EDATE ( "2017-01-31", 1 ) Yukarıdaki tarihlerin 3'ü de 28-02-2017 sonucunu doğuracaktır. =EDATE ( [İşlem Tarihi], 3 ) Gibi bir fonksiyon ise işlem tarihinden 3 ay sonrasındaki bir vade tarihini bulmak için kullanılabilir.

13 01, 2017

DAY Fonksiyonu (DAX)

By |2017-01-13T14:08:34+00:00Ocak 13th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi DAY(<Tarih>) Ayın gününü belirtmek üzere 1 ile 31 arasında bir sayı döndürür. Parametreler Tarih: Tarih ve saat biçiminde bir tarih veya tarihin metin biçiminde gösterimidir. Örnekler =DAY ( 1/28/2017 ) 28 sonucunu doğuracaktır. =DAY ( "1/28/2017" ) 28 sonucunu doğuracaktır. =DAY ( "1-28-2017" ) 28 sonucunu doğuracaktır. =DAY ( "January 28 2017" ) 28 sonucunu doğuracaktır. =IF ( DAY ( [Tarih] ) = 28, "Merhaba", "" ) ayın 28'i ise Merhaba değilse herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.

13 01, 2017

DATEVALUE Fonksiyonu (DAX)

By |2017-01-13T09:13:53+00:00Ocak 13th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATEVALUE() Parametreler Tarih_Metni: Metin olarak varinizde bulunan tarihsel veridir. Bölgesel ayarlarınıza göre yazılmış olması gerekir. Örnekler =DATEVALUE ( "1/12/2017" )  Fonksiyonun sonucu bölgesel ayarlarınız bazında Ocak 12 2017 yahut Aralık 1 2017 olarak sonuc verecektir.

12 01, 2017

DATEDIFF Fonksiyonu (DAX)

By |2017-01-12T16:10:28+00:00Ocak 12th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATEDIFF(Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Süre) İki tarih arasındaki farkı, farklı zaman cinsleri değerinden bulan fonksiyondur. Parametreler Başlangıç Tarihi: Farkları alınmak istenen tarihlerin küçük olanıdır. Saat, dakika gibi zaman değerlerini içerebilir. Bitiş tarihi değerinden büyük olamaz. Bitiş Tarihi: Farkları alınmak istenen tarihlerin büyük olanıdır. Saat, dakika gibi zaman değerlerini içerebilir. Başklangıç tarihi değerinden küçük olamaz. Süre: Sonucun hesaplanacağı zaman birimi seçimidir. Sonuç tam sayı bir değer olacağından yapılan seçim gayet önemlidir. Örnekleri incelediğinizde daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Seçilebilecek paramaetreler aşağıdaki gibidir; SECOND (Saniye) MINUTE (Dakika) HOUR (Saat) DAY (Gün) WEEK (Hafta) MONTH (Ay) QUARTER (Çeyrek) YEAR (Yıl) Örnekler Takvim[Tarih] 2012-12-31 23:59:59 2013-01-01 00:00:00 Yukarıdaki tarih ve zaman bilgilerine

12 01, 2017

DATE Fonksiyonu (DAX)

By |2017-01-12T11:04:40+00:00Ocak 12th, 2017|Categories: DAX Fonksiyonlari, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATE(Yıl, Ay, Gün) Parametreler YIL: Yıl bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır. 1 ile 4 basamak olabilir. 1 Mart 1900 tarihinden itibaren başlar. Başka bir deyişle yıl bilgisine sıfır verirseniz yılınız 1900 olacaktır. Negatif bir sayı girildiginde #VALUE! hatası alırsınız. AY: AY bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır. Genelde "1" ile "12" arasındaki rakamlar kullanılarak ilgili aylar temsil edilir. 1 - Ocak, 2 - Şubat gibi. 12'den büyük bir sayı verildiğinde ise sayınızın 12'ye olan mod'u AY olacaktır. Örneğin 18 girildiğinde YIL bilgisi 1 artacak ve AY bilgisi 6 olacaktır. Sıfır'dan küçük bir rakam girildiğinde de mantık aynı şekildedir. -5 girdiğinizde YIL bilgisi 1 azaltılacak