Sözdizimi

MONTH(<TarihZaman>)

Ay bilgisini 1 ile 12 arasinda bir sayi olarak verir.

Parametreler

Tarih/Zaman:

  • 02/14/2018 veya February,14 2018 seklinde tarih değeri

Örnekler

=MONTH ( “February 14, 2017 20:51” 2 sonucunu doğuracaktır.

=MONTH ( ‘Sipariş'[TarihSaat] Sipariş tablosundaki ilgili tarihin dakika değerini türetir.