Sözdizimi

MINUTE()

Dakikayı bilgisini 1 ile 59 arasinda bir sayi olarak verir.

Parametreler

Tarih/Zaman:

  • 16:48:00 veya 4:48 PM gibi bir datetime değeri.

Örnekler

=MINUTE ( “January 15, 2017 20:51” 51 sonucunu doğuracaktır.

=MINUTE ( ‘Sipariş'[TarihSaat] Sipariş tablosundaki ilgili tarihin dakika değerini türetir.