Yukarıdaki mavi tabloda bulunan 16 satırlık veride göreceğiniz üzere Bölge alanında ve İl alanları bir altlarındaki satırlada boş görünmektedir.

Amaç

Mavi tablodaki değerleri yeşil tablodaki gibi altlarındaki hücrelere doldurmak.

Yapılışı – Power Query

Query Editörü penceresinde Transform Menüsünden Fill / Down seçenekleri her iki sütun için de seçilmek kaydı ile altlarındaki hücrelere kopyalanmaları sağlanır.

let
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name=”Table1″]}[Content],
#”Filled Down” = Table.FillDown(Source,{“Bölge”, “İl”})
in
#”Filled Down”

Yapılışı – Excel
Tüm Boş Hücreleri Seçme ve Doldurma adlı konuyu inleyebilirsiniz..