Sözdizimi

HOUR(<Zaman>)

Saati 0 (0:00) ile 23 (23:00) arasında bir sayı olarak döndürür.

Parametreler

Zaman:

  • 16:48:00 veya 4:48 PM gibi bir datetime değeri.

Örnekler

=HOUR ( “January 15, 2017 20:51” 20 sonucunu doğuracaktır.

=HOUR ( ‘Sipariş'[TarihSaat] Sipariş tablosundaki ilgili tarihin saat değerini türetir.