Sözdizimi

EDATE(<Tarih>, AY)

Fonksiyona konu olan tarihe AY eklemek yahut çıkarmak için kullanılır.

Parametreler

Tarih:

  • Başlangıç tarihini gösteren tarih saat biçiminde olan tarih verisi yahut bu tarihin metin verisidir.

AY:

  • Başlangıç tarihinin öncesinde yahut sonrasındaki ayı bildiren negatif yada pozitif yönlü rakamdır.

Örnekler

=EDATE ( “2017-01-29”1 )
=EDATE ( “2017-01-30”1 )
=EDATE ( “2017-01-31”1 )

Yukarıdaki tarihlerin 3’ü de 28-02-2017 sonucunu doğuracaktır.

=EDATE ( [İşlem Tarihi]3 )

Gibi bir fonksiyon ise işlem tarihinden 3 ay sonrasındaki bir vade tarihini bulmak için kullanılabilir.