Sözdizimi

DAY(<Tarih>)

Ayın gününü belirtmek üzere 1 ile 31 arasında bir sayı döndürür.

Parametreler

Tarih:

  • Tarih ve saat biçiminde bir tarih veya tarihin metin biçiminde gösterimidir.

Örnekler

=DAY ( 1/28/2017 28 sonucunu doğuracaktır.

=DAY ( “1/28/2017” 28 sonucunu doğuracaktır.

=DAY ( “1-28-2017” 28 sonucunu doğuracaktır.

=DAY ( “January 28 2017” 28 sonucunu doğuracaktır.

=IF ( DAY ( [Tarih] ) = 28“Merhaba”“” ) ayın 28’i ise Merhaba değilse herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.