Operatör Türü Sembol ve Kullanımı
Aritmetik operatörler + (Toplama)

– (Çıkarma)

* (Çarpma)

/ (Bölme)

^ (Üstelleştirme)

Karşılaştırma operatörleri = (Eşittir)

> (Büyüktür)

<(Küçüktür)

> = (Büyüktür veya eşittir)

<= (Küçüktür veya eşittir)

<> (Eşit değildir)

Metin Birleştirme Operatörü & (Bitiştirme)
Mantık operatörleri && (Ve)

|| (Veya)

Metin Birleştirme Operatörü & (Bitiştirme)
Metin Operatörü IN (Verilen her bir sabit için veya durumu yaratır)

Örnek: ‘Konum'[Sehir] IN { “Istanbul”, “Bursa”, “Kastamonu” }