Sözdizimi

DATEVALUE()

Parametreler

Tarih_Metni:

  • Metin olarak varinizde bulunan tarihsel veridir. Bölgesel ayarlarınıza göre yazılmış olması gerekir.

Örnekler

=DATEVALUE ( “1/12/2017” 

Fonksiyonun sonucu bölgesel ayarlarınız bazında Ocak 12 2017 yahut Aralık 1 2017 olarak sonuc verecektir.