Sözdizimi

DATEDIFF(Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Süre)

İki tarih arasındaki farkı, farklı zaman cinsleri değerinden bulan fonksiyondur.

Parametreler

Başlangıç Tarihi:

 • Farkları alınmak istenen tarihlerin küçük olanıdır. Saat, dakika gibi zaman değerlerini içerebilir. Bitiş tarihi değerinden büyük olamaz.

Bitiş Tarihi:

 • Farkları alınmak istenen tarihlerin büyük olanıdır. Saat, dakika gibi zaman değerlerini içerebilir. Başklangıç tarihi değerinden küçük olamaz.

Süre:

 • Sonucun hesaplanacağı zaman birimi seçimidir. Sonuç tam sayı bir değer olacağından yapılan seçim gayet önemlidir. Örnekleri incelediğinizde daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Seçilebilecek paramaetreler aşağıdaki gibidir;
  • SECOND (Saniye)
  • MINUTE (Dakika)
  • HOUR (Saat)
  • DAY (Gün)
  • WEEK (Hafta)
  • MONTH (Ay)
  • QUARTER (Çeyrek)
  • YEAR (Yıl)

Örnekler

Takvim[Tarih]
2012-12-31 23:59:59
2013-01-01 00:00:00

Yukarıdaki tarih ve zaman bilgilerine göre aşağıdaki tüm fonksiyonların sonucu 1 olacaktır. Bu anlamda tavsiyem hesaplamalarınızda genelde daha ufak süre ölçütlerini seçmeniz olacaktır.

DATEDIFF ( MIN ( Takvim[Tarih] )MAX ( Takvim[Tarih] )SECOND )
DATEDIFF ( MIN ( Takvim[Tarih] )MAX ( Takvim[Tarih] )MINUTE )
DATEDIFF ( MIN ( Takvim[Tarih] )MAX ( Takvim[Tarih] )HOUR )
DATEDIFF ( MIN ( Takvim[Tarih] )MAX ( Takvim[Tarih] )DAY )
DATEDIFF ( MIN ( Takvim[Tarih] )MAX ( Takvim[Tarih] )WEEK )
DATEDIFF ( MIN ( Takvim[Tarih] )MAX ( Takvim[Tarih] )MONTH )
DATEDIFF ( MIN ( Takvim[Tarih] )MAX ( Takvim[Tarih] )QUARTER )
DATEDIFF ( MIN ( Takvim[Tarih] )MAX ( Takvim[Tarih] )YEAR )