Sözdizimi

CALENDAR(Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi)

Örnekler

Ornek 1 = CALENDAR ( DATE ( 201711 )DATE ( 20171231 ) )

2017 yılının başından sonuna kadar olan tüm tarihlerin listesini getirir.

Ornek 2 = CALENDAR ( MINX ( ‘Ornek 1’, [Date] )MAXX ( ‘Ornek 1’, [Date] ) )

Ornek 1 tablosundaki tarih alanındaki en küçük tarih ile en büyük tarih arasındaki bütün tarihlerin listesini getirir.

Ornek 3 = ADDCOLUMNS (
    CALENDAR ( DATE ( 201711 )DATE ( 20171231 ) ),
    “DateAsInteger”FORMAT ( [Date], “YYYYMMDD” ),
    “Year”YEAR ( [Date] ),
    “MonthNo”FORMAT ( [Date], “MM” ),
    “YearMonthNo”FORMAT ( [Date], “YYYY/MM” ),
    “YearMonth”FORMAT ( [Date], “YYYY/mmm” ),
    “MonthShort”FORMAT ( [Date], “mmm” ),
    “MonthLong”FORMAT ( [Date], “mmmm” ),
    “WeekNo”WEEKDAY ( [Date] ),
    “WeekDay”FORMAT ( [Date], “dddd” ),
    “WeekDayShort”FORMAT ( [Date], “dddd” ),
    “Quarter”FORMAT ( [Date], “Q” ),
    “YearQuarter”FORMAT ( [Date], “YYYY” ) & “/Q”
FORMAT ( [Date], “Q” ))