CALENDAR Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-11T19:59:52+00:00Ocak 10th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , , , , |Yorum yok

Sözdizimi CALENDAR(Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi) Örnekler Ornek 1 = CALENDAR ( DATE ( 2017, 1, 1 ), DATE ( 2017, 12, 31 ) ) 2017 yılının başından sonuna kadar olan tüm tarihlerin listesini getirir. Ornek 2 = CALENDAR ( MINX ( 'Ornek 1', [Date] ), MAXX ( 'Ornek 1', [Date] ) ) Ornek 1 tablosundaki tarih alanındaki en küçük tarih ile en büyük tarih arasındaki bütün tarihlerin listesini getirir. Ornek 3 = ADDCOLUMNS (     CALENDAR ( DATE ( 2017, 1, 1 ), DATE ( 2017, 12, 31 ) ),     "DateAsInteger", FORMAT ( [Date], "YYYYMMDD" ),     "Year", YEAR ( [Date] ),     "MonthNo", FORMAT ( [Date], "MM" ),     "YearMonthNo", FORMAT ( [Date], "YYYY/MM" ),     "YearMonth", FORMAT ( [Date], "YYYY/mmm" ),     "MonthShort", FORMAT ( [Date], "mmm" ),     "MonthLong", FORMAT ( [Date], "mmmm" ),     "WeekNo", WEEKDAY ( [Date] ),     "WeekDay", FORMAT ( [Date], "dddd" ),     "WeekDayShort", FORMAT ( [Date], "dddd" ),     "Quarter", FORMAT ( [Date], "Q" ),     "YearQuarter", FORMAT ( [Date], "YYYY" ) & "/Q" & FORMAT ( [Date], "Q" )) Tarih Tablosu Örneği