18 05, 2017

Now Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2019-01-23T11:45:46+00:00Mayıs 18th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , |Yorum yok

Sözdizimi Now() Parametreler Herhangi bir parametre kullanilmasina gerek yoktur, gunun tarihini saat 12.00 olarak verir, guncel tarih degeri uzerinden yapilan islemlerde kullanisli bir fonksiyondur. Örnekler =Now ( ) Bugunun tarih degerini verecektir =Now ( ) -2 Iki gun oncesinin degerini verecektir. =Now ( ) +2 Iki gun sonrasinin degerini verecektir.

14 02, 2017

Month Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-02-14T14:23:08+00:00Şubat 14th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi MONTH(<TarihZaman>) Ay bilgisini 1 ile 12 arasinda bir sayi olarak verir. Parametreler Tarih/Zaman: 02/14/2018 veya February,14 2018 seklinde tarih değeri Örnekler =MONTH ( "February 14, 2017 20:51" ) 2 sonucunu doğuracaktır. =MONTH ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin dakika değerini türetir.

13 02, 2017

Minute Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-02-13T17:13:24+00:00Şubat 13th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi MINUTE() Dakikayı bilgisini 1 ile 59 arasinda bir sayi olarak verir. Parametreler Tarih/Zaman: 16:48:00 veya 4:48 PM gibi bir datetime değeri. Örnekler =MINUTE ( "January 15, 2017 20:51" ) 51 sonucunu doğuracaktır. =MINUTE ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin dakika değerini türetir.

15 01, 2017

Hour Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-15T19:57:12+00:00Ocak 15th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , |Yorum yok

Sözdizimi HOUR(<Zaman>) Saati 0 (0:00) ile 23 (23:00) arasında bir sayı olarak döndürür. Parametreler Zaman: 16:48:00 veya 4:48 PM gibi bir datetime değeri. Örnekler =HOUR ( "January 15, 2017 20:51" ) 20 sonucunu doğuracaktır. =HOUR ( 'Sipariş'[TarihSaat] ) Sipariş tablosundaki ilgili tarihin saat değerini türetir.

13 01, 2017

EOMONTH Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-13T15:48:10+00:00Ocak 13th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , |Yorum yok

Sözdizimi EOMONTH (<Tarih>, <AY>) Önceki yahut sonraki ayların son günlerinin tarihini verebilen işlevdir. 1 Mart 1900'den önceki ve 31 Aralık 9999'dan sonraki tarihler geçerli değildir. Parametreler Tarih: Tarih ve saat biçimşnde girilebilen öncesi yahut sonrası alınacak tarih bilgisidir. AY: Kaç ay öncesi yahut kaç ay sonrasının bulunacağı belirleyen sayıdır. Ondalık biçimde verilirse yuvarlama yapılarak tam sayıya dönüştürülür ve sonrasında hesaplama yapılır. Örnekler =EOMONTH ( "March 3, 2017", 1.5 ) 2 ay yukarı yuvarlanacağından 31 Mayıs 2017 sonucunu türetecektir. =EOMONTH ( "March 3, 2017", -1.5 ) 2 ay aşağıya yuvarlanacağından 31 Ocak 2017 sonucunu türetecektir.

13 01, 2017

DATEVALUE Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-13T09:13:53+00:00Ocak 13th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATEVALUE() Parametreler Tarih_Metni: Metin olarak varinizde bulunan tarihsel veridir. Bölgesel ayarlarınıza göre yazılmış olması gerekir. Örnekler =DATEVALUE ( "1/12/2017" )  Fonksiyonun sonucu bölgesel ayarlarınız bazında Ocak 12 2017 yahut Aralık 1 2017 olarak sonuc verecektir.

12 01, 2017

DATEDIFF Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-12T16:10:28+00:00Ocak 12th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATEDIFF(Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi, Süre) İki tarih arasındaki farkı, farklı zaman cinsleri değerinden bulan fonksiyondur. Parametreler Başlangıç Tarihi: Farkları alınmak istenen tarihlerin küçük olanıdır. Saat, dakika gibi zaman değerlerini içerebilir. Bitiş tarihi değerinden büyük olamaz. Bitiş Tarihi: Farkları alınmak istenen tarihlerin büyük olanıdır. Saat, dakika gibi zaman değerlerini içerebilir. Başklangıç tarihi değerinden küçük olamaz. Süre: Sonucun hesaplanacağı zaman birimi seçimidir. Sonuç tam sayı bir değer olacağından yapılan seçim gayet önemlidir. Örnekleri incelediğinizde daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Seçilebilecek paramaetreler aşağıdaki gibidir; SECOND (Saniye) MINUTE (Dakika) HOUR (Saat) DAY (Gün) WEEK (Hafta) MONTH (Ay) QUARTER (Çeyrek) YEAR (Yıl) Örnekler Takvim[Tarih] 2012-12-31 23:59:59 2013-01-01 00:00:00 Yukarıdaki tarih ve zaman bilgilerine

12 01, 2017

DATE Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-12T11:04:40+00:00Ocak 12th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , |Yorum yok

Sözdizimi DATE(Yıl, Ay, Gün) Parametreler YIL: Yıl bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır. 1 ile 4 basamak olabilir. 1 Mart 1900 tarihinden itibaren başlar. Başka bir deyişle yıl bilgisine sıfır verirseniz yılınız 1900 olacaktır. Negatif bir sayı girildiginde #VALUE! hatası alırsınız. AY: AY bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır. Genelde "1" ile "12" arasındaki rakamlar kullanılarak ilgili aylar temsil edilir. 1 - Ocak, 2 - Şubat gibi. 12'den büyük bir sayı verildiğinde ise sayınızın 12'ye olan mod'u AY olacaktır. Örneğin 18 girildiğinde YIL bilgisi 1 artacak ve AY bilgisi 6 olacaktır. Sıfır'dan küçük bir rakam girildiğinde de mantık aynı şekildedir. -5 girdiğinizde YIL bilgisi 1 azaltılacak

10 01, 2017

DAX Operatörleri ve Sabitleri

&s tarafından.|2017-01-11T17:03:55+00:00Ocak 10th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel|Tags: , , , , |Yorum yok

Operatör Türü Sembol ve Kullanımı Aritmetik operatörler + (Toplama) - (Çıkarma) * (Çarpma) / (Bölme) ^ (Üstelleştirme) Karşılaştırma operatörleri = (Eşittir) > (Büyüktür) <(Küçüktür) > = (Büyüktür veya eşittir) <= (Küçüktür veya eşittir) <> (Eşit değildir) Metin Birleştirme Operatörü & (Bitiştirme) Mantık operatörleri && (Ve) || (Veya) Metin Birleştirme Operatörü & (Bitiştirme) Metin Operatörü IN (Verilen her bir sabit için veya durumu yaratır) Örnek: 'Konum'[Sehir] IN { "Istanbul", "Bursa", "Kastamonu" }

10 01, 2017

CALENDAR Fonksiyonu (DAX)

&s tarafından.|2017-01-11T19:59:52+00:00Ocak 10th, 2017|Kategoriler: DAX Fonksiyonlari, Genel, Tarih ve Saat Fonksiyonları|Tags: , , , , , , , |Yorum yok

Sözdizimi CALENDAR(Başlangıç Tarihi, Bitiş Tarihi) Örnekler Ornek 1 = CALENDAR ( DATE ( 2017, 1, 1 ), DATE ( 2017, 12, 31 ) ) 2017 yılının başından sonuna kadar olan tüm tarihlerin listesini getirir. Ornek 2 = CALENDAR ( MINX ( 'Ornek 1', [Date] ), MAXX ( 'Ornek 1', [Date] ) ) Ornek 1 tablosundaki tarih alanındaki en küçük tarih ile en büyük tarih arasındaki bütün tarihlerin listesini getirir. Ornek 3 = ADDCOLUMNS (     CALENDAR ( DATE ( 2017, 1, 1 ), DATE ( 2017, 12, 31 ) ),     "DateAsInteger", FORMAT ( [Date], "YYYYMMDD" ),     "Year", YEAR ( [Date] ),     "MonthNo", FORMAT ( [Date], "MM" ),     "YearMonthNo", FORMAT ( [Date], "YYYY/MM" ),     "YearMonth", FORMAT ( [Date], "YYYY/mmm" ),     "MonthShort", FORMAT ( [Date], "mmm" ),     "MonthLong", FORMAT ( [Date], "mmmm" ),     "WeekNo", WEEKDAY ( [Date] ),     "WeekDay", FORMAT ( [Date], "dddd" ),     "WeekDayShort", FORMAT ( [Date], "dddd" ),     "Quarter", FORMAT ( [Date], "Q" ),     "YearQuarter", FORMAT ( [Date], "YYYY" ) & "/Q" & FORMAT ( [Date], "Q" )) Tarih Tablosu Örneği