Sözdizimi

DATE(Yıl, Ay, Gün)

Parametreler

YIL:

 • Yıl bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır.
 • 1 ile 4 basamak olabilir.
 • 1 Mart 1900 tarihinden itibaren başlar. Başka bir deyişle yıl bilgisine sıfır verirseniz yılınız 1900 olacaktır.
 • Negatif bir sayı girildiginde #VALUE! hatası alırsınız.

AY:

 • AY bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır.
 • Genelde “1” ile “12” arasındaki rakamlar kullanılarak ilgili aylar temsil edilir. 1 – Ocak, 2 – Şubat gibi.
 • 12’den büyük bir sayı verildiğinde ise sayınızın 12’ye olan mod’u AY olacaktır. Örneğin 18 girildiğinde YIL bilgisi 1 artacak ve AY bilgisi 6 olacaktır.
 • Sıfır’dan küçük bir rakam girildiğinde de mantık aynı şekildedir. -5 girdiğinizde YIL bilgisi 1 azaltılacak ve AY bilgisi 7 olacaktır.

GÜN:

 • GÜN bilgisini verecek olan rakamlardan oluşmalıdır.
 • Genelde “1” ile “31” arasındaki rakamlar kullanılarak ilgili günler belirlenir.
 • Olması gerekenden büyük bir sayı girildiğinde mantık AY ile aynıdır. İlgili sayının mod’u GÜN bilgisine eklenir.
 • Negatif bir sayı girildiğinde de mantık değişmemistir, Gün değerine -10 verdiğinizde Ay bilgisi 1 azalır ve bir önceki ayın toplam gün sayısından 10 düşülerek sonuca ulaşılır.
 • Gün sayısının ondalık kısmı olursa en yakın tam sayıya yuvarlanarak sonuç üretilir.

Örnekler

=DATE ( 2017121 2017 yılı, Ocak Ayının 21. günüdür.

=DATE ( 05112 )   1905 yılı, Ocak Ayının 21. günüdür.

=DATE ( 1899121 ) 3799 yılı, Ocak Ayının 21. günüdür.

=DATE ( 20171321 ) 2018 yılı, Ocak Ayının 21. günüdür.

=DATE ( 2017-221 ) 2016 yılı, Ekim Ayının 21. günüdür.

=DATE ( 2017132 ) 2017 yılı, Şubat Ayının 1. günüdür.

=DATE ( 20171-15 ) 2016 yılı, Aralık Ayının 16. günüdür.

***=DATE ( 201710 ) 2013 versiyon excellerde 2016 yılının son gününü vermesine rağmen Power bi ve 2016 versiyon excellerde hata vermektedir.